All kommunikation beror på den andres villkor

En annan nyckel ligger i att förstå vad ordet kommunikation egentligen betyder. Också dessa uttryck är (dessvärre) vanliga:

  • Vad ska varumärket kommunicera?
  • Vi måste kommunicera ut det här!
  • Ut med en enkät så att vi får veta vad folk tycker.
  • I briefen har vi ju skrivit vilket budskap vi vill förmedla.

Denna typ av frågor visar på att kommunikation används i betydelsen ”sända”. Men det betyder det faktiskt inte. Kommunikation kommer av latinets communis och betyder ”göra gemensamt”. En kommnunikatör har alltså uppdraget se till att man ser världen gemensamt, både företaget och dess marknad och kunder.

Det är därför man måste gå utifrån och in. Att börja med att i verklig mening förstå hur kunderna och marknaden resonerar, och varför de gör det. Då förstår man vilka målgrupper som faktiskt finns därute, och vilken sorts målgrupper som är relevanta.’