Våra uppdrag

  • Ett av våra uppdrag är att bidra till samsyn kring kommunikationens villkor. Varför hör inte folk vad man säger – och vad kan man göra åt det? Detta är uppenbart aktuellt för såväl extern som intern kommunikation.
  • Ett annat uppdrag handlar om förutsättningar för att kunna skapa efterfrågan. Kort sagt, vad får kunder att bilda kö? Kunder står alltid i kö, frågan är i vilken? Vi reder ut vilka köer (fysiska som mentala) kunder står i och varför. Vi reder ut skillnaden mellan vad ett företag säljer och vad kunder är ute efter att uppnå.
  • Ett ytterligare uppdrag är att bistå med en kommunikativ syn på ledarskap. För att citera en av våra uppdragsgivare: ”Hur kan vi hjälpa våra chefer att bli de bästa chefer de kan bli?” Många företags arbetsklimatundersökningar pekar på nödvändig utveckling av chefers kommunikativa förmåga. Nu vet vi en hel del om vad detta innebär.