Utbildning och handledning som metod

Utbildning är den starkaste formen av påverkan.
• Enbart konsultativa råd hjälper inte.
• Utbildningsformen påskyndar vägen till egen insikt, intern samsyn och gemensam handlingsbenägenhet.

• Därför är utbildning en fundamental del av vår verksamhet.

Inspiration – Implementation – Integration
Beroende på ditt behov, syfte och mål fordras olika arbetssätt.
Vi delar upp dessa syften i tre nivåer. Inspiration – Implementation – Integration.
• Inspiration – att skapa just inspiration, motivation och nyfikenhet på vad ett
kommunikativt förhållnings- och tillvägagångssätt kan innebära. Här arbetar vi främst med föreläsningar, workshops, och utbildning.
• Implementation – att arbeta med att införa KOTS. Här arbetar vi samtalsvis med utbildning och handledning.
• Integration – det kommunikativa förhållnings- och tillvägagångssättet blir en ”vanlig dag på jobbet”. Här arbetar vi i huvudsak med handledning.

Exempel på inspiration
Som inspiration föreläser och utbildar vi ofta kring följande teman
• ”Varför hör de inte vad vi säger?”
• ”Myten om det konkreta”
• ”Vad säljer vi och vad köper kunden?”
• ”Varför drar vi åt olika håll trots att vi var överens om vart vi skulle?”
• ”Varför är vi inte överens om vad vi är överens om?”
• ”Att skapa meningsfulla möten”
• ”Målstyrd kommunikation och kommunikativt målgruppstänkande”