Om oss

Birgitta och Sigge Birkenfalk driver, sedan 1994, företaget Communicans AB som består av pedagoger specialiserade på kommunikativa målgrupper och tolkningsförutsättningar.

Sigge har över 12 år på SAS bakom sig följt av några år inom reklambranschen. Sedan 1998 driver han egen verksamhet. Han är marknadsekonom DRMI och har under de senaste 20 åren verkat som både linjeansvarig och lärare vid samma skola; Berghs School of Communication. Han är också fil kand. i pedagogik, ekonomie magister samt är doktorand i marknadskommunikation vid Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Birgitta är pedagog och utbildad lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Sin vidareutbildning har hon inom området grupp och ledarskap vid Psykodrama Akademien i Stockholm, dessutom är hon handledare i Situationsanpassat ledarskap för grupper.

Utöver arbetet med kvalitativa studier föreläser Sigge och Birgitta och fungerar som moderatorer, facilitatorer och processledare vid konferenser och seminarier där ett dialoginriktat lärande står i fokus.