Myten om målgruppen – en linjär kontra en kommunikativ aspekt

Vi vet idag att de traditionella sätten att arbeta med målgrupper och segmentering inte fungerar. Att försöka koppla ålder, kön, inkomst, utbildning, postnummer, boendeform etc. till frågan ”varför” är inte möjligt. Dessa formella målgrupper säger ingenting om människors tolkningsförutsättningar.

Därför måste ett kommunikativt förhållnings- och tillvägagångssätt
omfatta målgruppstänkandet.

Vi hjälper dig att skilja mellan de traditionella formella målgrupperna och de kommunikativa – funktionella – målgrupperna.