Hur gör vi det?

  • Vi håller seminarier, föreläsningar, kurser och utvecklingsprogram kring temat ”Varför hör inte folk vad man säger – och vad kan man göra åt det?”
  • Vi genomför utvärderingar
  • Vi tar reda på vad kunder köper – vi tillämpar kvalitativ och kvantitativ metodik på lämpliga sätt för att i verklig mening förstå marknadens och kundernas motiv och på så sätt skapa insikt om marknadens tolkningsförutsättningar.
  • Vi skapar insikt om kopplingen mellan Egenskap, Fördel och Innebörd – dvs. Kundens värdekedja.