Exempel på uppdrag och uppdragsgivare

Nedan ges exempel på genomförda uppdrag och uppdragsgivare:
• Kvalitativa studier och strategiska utvecklingsuppdrag m a p kommunikation, mottagarbeteende och mål-medelrelationer för exempelvis Stockholm Energi, SPRI; Nord Östra sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut(SPRI) Aftonbladet, Tv4, ZTV, Scania, Scania Infotronics, Telia Mobile, Ericsson, EF, ABB, Microsoft, LO, BT Svenska AB, Energimyndigheten, Sida.
• Utveckling och genomförande av LRF:s temaår Kommunikation
• Utveckling samt genomförande av Strategisk Projektledarutbildning, Berghs School of Communication 2000-
• Kommunikations och påverkansutbildning vid Berghs School of Communication
Utveckling och genomförande av rekryteringsprogram ST 1999-
• Utveckling och genomförande av utbildning i kommunikation och påverkan för
Sveriges kommunala energirådgivare.
• En mängd föreläsningsuppdrag kring teman så som ”Varför hör inte folk vad man säger – och vad kan man göra åt det?”, ”Myten om det konkreta”, ”Myten om den lojale kunden”, Complaint Management
• Vidareutbildning och uppdragsutbildningar för Berghs School of Communication, tidigare RMI-Berghs. 1994-

Konsulterna som är verksamma i och/eller knutna till bolaget har genomfört kommunikations- , reklam-, utvecklings- och utbildningsuppdrag inom följande områden:
• Bank/försäkring/pension/ investering, Energi, Facklig verksamhet, Juridik, Grossist/distributör/handel/köpcentrum, Grund- och vidareutbildning, Managementutbildning, Industri,Transport/fordon, Media/informationsteknologi/,
Telekom,Turist/resor, Ungdom, Kultur, Idrott.

I följande länder har vi ansvarat för och genomfört uppdrag
• Sverige, Storbritannien, Belgien, Danmark, Finland, Italien, Norge, Ryssland, Tyskland, USA, Latinamerika.