Dokument från Communicans

Utgångspunkter för påverkan En skrift ursprungligen framtagen för Vägverket, men som är tillämpbar för alla som arbetar med kommunikation och påverkan.

Magister Sigge Birkenfalk.pdf
Uppsats om hur medierna styr annonsörerna, och därmed hindrar marknadsförarna att arbeta med efterfrågan.

Cupps Sida Sigge Birkenfalk.pdf
Uppsats som kritiskt granskar Sidas kommunikationspolicy och -strategi samt föreslår ett alternativ.

Kand payoff SiggeBirkenfalk.pdf
Uppsats om hur energibranschen förvirrar konsumenter genom att i en privatekonomisk valsituation föra in företagsekonomiska begrepp, och då särskilt ”payoff”.

Paverkan_plann_nov_07.pdf
Dokumentation från seminarium kring kommunikation och påverkan.

MF_syfte_Vad_koper_kund.pdf
Dokumentation från föreläsning kring marknadsföringens syfte – Att skapa efterfrågan, och resonemang kring skillnaden mellan vad ett företag säljer och vad kunderna köper.

Att_mata_reklameffekter.pdf
Ursprungliggen ett Kursbrev ingående i en Berghskurs ”Reklam i teori och praktik”. Behandlar bland annat varför man mäter reklameffekter och varför man mäter som man gör.

Forandringvillkor.ppt

Att_skapa_mening_vilken_vag.pdf
Några rader om pedgogiskt tänkande vid undervisning