Välkommen till Communicans!

All kommunikation beror på den andres villkor

Skilj mellan vad du vill säga, kan säga och bör säga.
Skilj mellan vad du vill göra, kan göra och bör göra.                                                                                                                 Skillnaden framträder när du ställer rätt sorts frågor. 

Det här är (dessvärre) vanliga frågor:
• Hur uppnår vi de volymer vi vill ha?
• Hur kan vi hålla prisnivån uppe?
• Hur får vi fler nya kunder?
• Hur kan vi få fler återköp?
• Hur når vi ut med våra budskap?

All marknadsföring syftar till att skapa efterfrågan – eller mer konkret – få en marknad att bilda kö. Och för att efterfrågan – kön – skall vara möjlig räcker det inte med kännedom, attityd eller preferens. Det kan förvisso vara nödvändigt, men tillräckligt är det inte.

Nyckeln till svaret ligger inte i att börja med ”hur”. Det gäller att förstå ”varför”.
Genom att förstå vilka motiv och bevekelsegrunder som ligger bakom kundernas och marknadens agerande förstår vi också deras tolkningsförutsättningar. Förstår man ”varför” följer ”hur” som en logisk följd.

Ditt fokus bör alltså vara på ”varför”:
• Varför uppnår vi inte de volymer vi borde ha?
• Varför kan vi inte hålla prisnivån uppe?
• Varför får vi så få nya kunder?
• Varför har vi så få återköp?
• Varför hör de inte vad vi säger?

Lämna ett svar